8 Dat die hen maken hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt.