13 Hij zal zegenen, die den HEERE vrezen, de kleinen met de groten.