15 Gijlieden zijt den HEERE gezegend, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.