6 Oren hebben zij, maar horen niet; zij hebben een neus, maar zij rieken niet;