4 Hunlieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen;