28 Gij zijt mijn God, daarom zal ik U loven; o mijn God! ik zal U verhogen.