6 De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?