8 Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.