9 Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen.