1 Aleph. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan.