3 Ook geen onrecht werken, maar wandelen in Zijn wegen.