4 HEERE! Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen zeer bewaren zal.