100 Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik Uw bevelen bewaard heb.