101 Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik Uw woord zou onderhouden.