102 Ik ben niet geweken van Uw rechten, want Gij hebt mij geleerd.