109 Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand; nochtans vergeet ik Uw wet niet.