107 Ik ben gans zeer verdrukt, HEERE! maak mij levend naar Uw woord.