11 Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.