12 HEERE! Gij zijt gezegend; leer mij Uw inzettingen.