119 Gij doet alle goddelozen der aarde weg als schuim, daarom heb ik Uw getuigenissen lief.