118 Gij vertreedt al degenen, die van Uw inzettingen afdwalen, want hun bedrog is leugen.