137 Tsade. HEERE! Gij zijt rechtvaardig, en elkeen Uwer oordelen is recht.