136 Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij Uw wet niet onderhouden.