135 Doe Uw aangezicht lichten over Uw knecht, en leer mij Uw inzettingen.