140 Uw woord is zeer gelouterd, en Uw knecht heeft het lief.