141 Ik ben klein en veracht, doch Uw bevelen vergeet ik niet.