142 Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid, en Uw wet is de waarheid.