146 Ik heb U aangeroepen, verlos mij, en ik zal Uw getuigenissen onderhouden.