148 Mijn ogen komen de nacht waken voor, om Uw rede te betrachten.