167 Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen, en ik heb ze zeer lief.