168 Ik onderhoud Uw bevelen en Uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor U.