22 Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb Uw getuigenissen onderhouden.