20 Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen te aller tijd.