25 Daleth. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord.