27 Geef mij den weg Uwer bevelen te verstaan, opdat ik Uw wonderen betrachte.