39 Wend mijn smaadheid af, die ik vreze, want Uw rechten zijn goed.