37 Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien; maak mij levend door Uw wegen.