38 Bevestig Uw toezeggingen aan Uw knecht, die Uw vreze toegedaan is.