55 HEERE! des nachts ben ik Uws Naams gedachtig geweest, en heb Uw wet bewaard.