56 Dat is mij geschied, omdat ik Uw bevelen bewaard heb.