66 Leer mij een goeden zin en wetenschap, want ik heb aan Uw geboden geloofd.