65 Teth. Gij hebt bij Uw knecht goed gedaan, HEERE, naar Uw woord.