64 HEERE! de aarde is vol van Uw goedertierenheid; leer mij Uw inzettingen.