92 Indien Uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk al lang vergaan.