91 Naar Uw verordeningen blijven zij nog heden staan, want zij allen zijn Uw knechten.