7 Ik ben vreedzaam; maar als ik spreek, zijn zij aan den oorlog.