6 Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die den vrede haten.