5 O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.