3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.