5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.